Kakovost

Politika podjetja - Področje kakovosti 

Proizvodi in storitve podjetja niso samo v skladu z zahtevami in smernicami veljavnih predpisov ter standardov, temveč tudi in predvsem v skladu z zahtevami, potrebami in pričakovanji kupcev. Zadovoljstvo zaposlenih je pomemben pogoj za dosego ciljev. 

Tak pristop od nas zahteva: 

  • da želimo biti boljši od konkurence kar pomeni, da povečujemo tako obseg prodaje kot tudi skupni promet in seveda tudi dobiček za nadaljnji razvoj,
  • da težimo k uravnani in optimalni kakovosti skozi vse faze poslovnega procesa, od projekta oz. ponudbe do montaže in servisiranja, kar se izraža v praktični uporabi tako poslovnika kakovosti kot krovnega dokumenta SV, kakor tudi v uporabi sistemskih postopkov in navodil, 
  • da kakovost ni samo skrb lastnikovoziroma vodstva družbe, temveč skupna naloga vseh zaposlenih v podjetju in je zato tudi vsak posameznik odgovoren za kakovost svojega dela, 
  • da so aktivnosti za izboljšanje kakovosti usmerjene v preventivno in ne kurativno delovanje (odkrivanje in odpravljanje vzrokov pojavljanja neskladnosti), 
  • da se z nenehnim izobraževanjem oziroma usposabljanjem pa tudi nagrajevanjem doseže čim boljša kakovost dela, storitev in proizvodov, 
  • da vodstvo podjetja neprenehoma presoja primernost in predvsem uspešnost našega SV v skladu z letnim planom presoj,
  • da smo inovativni, kar pomeni, da spodbujamo razvoj in inovacije tako v delovnih procesih, logistiki, prodaji in razvoju izdelkov,
  • da so naši proizvodi skladni z veljavnimi standardi in predpisi. 


Področje ravnanja z okoljem 

Preprečujemo onesnaževane, ščitimo okolje in primerno ravnamo z odpadki. 
Poslujemo skladno z zahtevami okoljske zakonodaje in drugimi okoljskimi zahtevami. 

Pri sistemu vodenja ravnanja z okolje, se zgledujemo po ISO 14001 in ga stalno izboljšujemo. 

Kakovost in politika podjetja AJM sta zelo povezana z okoljskim vidikom.
Kakovost in politika podjetja AJM sta zelo povezana z okoljskim vidikom.
Protivlomna zaščita se začne pri oknih!

Pri nakupu oken je treba imeti v mislih tudi protivlomno zaščito, saj večina vlomov poteka skozi okno. Vlomilci si vzamejo vse, le časa ne. Tako šteje vsaka minuta, ko se okno upira poskusu vloma. PVC okna AJM so s posebno tehnologijo Safetec inside pripravljena in opremljena za maksimalno protivlomno zaščito. Odločite se za varnost. Izberite PVC okna AJM. 

AJM družini prijazno podjetje

Podjetje AJM je nosilec certifikata Družini prijaznega podjetja  Spadamo v prvo generacijo (2007) prejemnikov slovenskih po...
Več

Kakovost

Politika podjetja - Področje kakovosti  Proizvodi in storitve podjetja niso samo v skladu z zahtevami in smernicami veljavnih predpisov ter standardov, temveč tudi in predvsem v...
Več

Varstvo osebnih podatkov in videonadzor

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave podatkov - Video nadzor v poslov...
Več